Stap 2: Welk onderdeel van het hoogveengebied is aangetast? 

 

 

    a)  Het betreft een klein veentje in een depressie

 

 

Het betreft een groter (restant van) een veengebied dat niet in een depressie ligt, waarvan...:

 

 

    b) ... alle onderdelen aanwezig  zijn, maar lokaal is er sprake van verstoring.

 

 

    c) ... de kern en hoogveenrand intact zijn, maar de lagg is aangetast.

 

 

    d) ... de lagg min of meer intact is, maar de kern en hoogveenranden zijn aangetast

 

 

    e) ...in het gebied verschillende onderdelen zijn aangetast

 

 


De mate van aantasting verschilt sterk tussen hoogveenrestanten, maar ook binnen gebieden kunnen de verschillen in bijvoorbeeld restveendikte en vegetatie groot zijn. Links een hoogveen dat in grootschalige vervening is en rechts een vrijwel intacte hoogveenkern, waar de rand plaatselijk is gedraineerd en een sloot in de lagg is gegraven.