De omgeving rondom het hoogveen

 

De omgeving waarin het hoogveen ligt, heeft een sterke invloed op hoe een hoogveen zich in de loop van eeuwen heeft ontwikkeld. In intacte hoogvenen is de omgeving nu nog bepalend voor de aard van de grondwatervoeding van de lagg of overgangszone. Daarin zijn tenminste twee varianten te onderscheiden: 

• Actief hoogveen in basenarme omgeving; hier is een gradiënt ontwikkeld van minerale bodems met invloed van basenarm grondwater, via veenbodems met invloed van basenarm grond- en veenwater naar het hoogveen. 

• Actief hoogveen in basenrijke omgeving: hier is een gradiënt aanwezig van minerale bodems met invloed van basenrijk grondwater, via veenbodems met invloed van basenrijk grondwater naar het hoogveen.

Een beeld van een lagg tussen een hoogveenkern en een hoger gelegen basenarme duinrug (Lindi, Zuidwest Estland).

Deze lagg is begroeid met onder andere een zone van Snavelzegge en een hoge bedekking van veenmossen en Veenbloembies.