Hoe een hoogveen herstellen?

 

De kwaliteit van de Nederlandse hoogveenrestanten gaat dankzij herstelmaatregelen niet meer achteruit en op veel plekken zelfs vooruit. De oppervlakte actief hoogveen, dat zichzelf in stand kan houden, bedraagt in Nederland nog slechts enkele tientallen hectaren, maar is in de afgelopen jaren wel toegenomen, dankzij de uitgevoerde herstelmaatregelen. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het weer nat maken van hoogveenrestanten en het tegengaan van de gevolgen van jarenlange verdroging en te hoge belasting met stikstof uit de lucht.

 

Het is helaas niet mogelijk om de hoogveenlandschappen van vroeger compleet te herstellen, met al hun variatie en soortensamenstelling. Er is immers sprake van belangrijke en grotendeels onomkeerbare veranderingen, zoals aantasting van de regionale waterhuishouding, verandering in de kwaliteit van regenwater (met name door toename van stikstof), grootschalige vervening van de omgeving en de enorme verdichting van het landschap. Dit maakt dat steeds zorgvuldig moet worden nagedacht welke doelen realistisch zijn en welke maatregelen prioriteit moeten hebben bij ontwikkeling van een ‘modern hoogveen’, dat ook nog eens tegen een stootje kan, bijvoorbeeld door een droge zomer.

 

Bij het maken van een herstelstrategie en het formuleren van realistische doelen is een goede analyse van het huidige landschap en de gevolgen van de aantastingen nodig. Welke manier van vernatten het beste kan worden uitgevoerd, is afhankelijk van de hydrologie van het omliggende landschap en het type restveen.

 


Niet alleen in Nederland, ook in het buitenland wordt gewerkt aan herstel van hoogvenen. Hieronder verschillende video's over veenherstel  in Nederland en het buitenland.