Ontwikkelen van een herstelstrategie voor een hoogveengebied

 

Voor hoogveenherstel is meer nodig dan in een afgetakeld hoogveen een aantal kenmerkende condities herstellen, zoals zure en natte omstandigheden in een hoogveenkern. Hoogvenen herstellen - en zeker wanneer er mogelijkheden voor herstel op meso- of macroschaal bestaan - vergt het zo goed mogelijk herstellen van de processen die sturend zijn in het op gang brengen van de veenvorming en de verdere ontwikkeling van het systeem, inclusief de gradiënten en de soorten die daarin thuis horen.

 

Voor het opstellen van een herstelstrategie voor een hoogveenrestant moet gestructureerd te werk worden gegaan, waarbij de kennis vanuit verschillende disciplines moet worden benut. Onder de "Uitgebreide info" staat een 6-stappenplan beschreven als eerste algemeen hulpmiddel voor de ontwikkeling van een herstelstrategie in een veengebied. Daar wordt dit stappenplan verder uitgewerkt tot een leidraad voor verdere uitwerking van de herstelstrategie.