Het hoogveenlandschap

 

Een hoogveenlandschap is van nature opgebouwd uit verschillende onderdelen. Ze zijn hieronder aangegeven op de luchtfoto van een hoogveen in Ierland en in de schematische dwarsdoorsnede eronder.

 

De hoogveenkern is het 'hart' van het hoogveenlandschap. De hoogveenrand is het buitenste deel van de hoogveenkern, waar het veenpakket dunner wordt en vaak afhelt naar de omgeving. De 'lagg' is het overgangsgebied tussen het veenpakket en de omgeving: in deze zone is vaak een gradiënt aanwezig tussen zuur en voedselarm (regen)water uit het hoogveen en grondwater, kwel of afstromend water uit het omliggende landschap. Deze overgangssituaties vormen een belangrijk leefgebied voor bedreigde, kenmerkende soorten van hoogveenlandschappen, zoals de Veenmosorchis, Veenbesparelmoervlinder, Veenbesblauwtje, Speerwaterjuffer en de Hoogveenglanslibel. De eigenschappen van de omgeving van het hoogveen bepalen de grootte en vorm van het hoogveen, alsook de mogelijkheden voor herstel.  

Girley Bog in Ierland. Zoals veel hoogvenen in Noordwest Europa is het landschap aangetast door ontwatering, turfwinning en bosbouw, maar de verschillende onderdelen van het landschap zijn goed te herkennen.

Een schematische dwarsdoorsnede door een hoogveenlandschap, aangepaste versie  van een afbeelding uit een Deens rapport over hoogveenherstel.