Herstel van verschillende onderdelen in het hoogveenlandschap

 

In het geval dat er meerdere onderdelen van het hoogveenlandschap zijn aangetast, spelen er waarschijnlijk niet alleen sterke aantastingen binnen het gebied, maar ook problemen op landschapsschaal. Een goede landschapsecologische analyse (LESA) is noodzakelijk om deze oorzaken te achterhalen en te beslissen of de herstelmaatregelen op landschapsschaal moeten plaatsvinden, of dat er verschillende lokale maatregelen kunnen worden genomen.

 

Om een idee te krijgen welke oorzaken een rol kunnen spelen is het verstandig om door te gaan bij 'Sterk aangetast hoogveen'