Waarom hoogveen herstel?

 

De hoogvenen in Nederland zijn sterk aangetast. Venen bedekten vroeger een groot deel van Nederland en een groot deel van de veenlandschappen was hoogveen. Van dit karakteristieke landschap is vrijwel niets meer over en de planten en dieren (biodiversiteit) die van dit landschap afhankelijk, zijn bedreigd. Door de ontginning van de venen en de aftakeling van de veenrestanten kunnen ze hun functie als waterbuffer en opslag van koolstof (CO2) niet meer vervullen. Het verdrogen en daardoor verteren van veen en het winnen van turf zorgt voor verlies van het archief dat het veen in feite heeft opgebouwd gedurende de ontwikkeling.

 

In het menu links staan deze onderwerpen verder uitgewerkt

Het Bargerveen is een van de grootste hoogveenrestanten van Nederland. Het filmpje hieronder geeft een beeld van het gebied en het herstelbeheer.