Opslag van broeikasgassen

 

Hoogvenen hebben een bijzondere functie in de opslag van CO2 (koolstofdioxide), een van de belangrijkste broeikasgassen. Hoogvenen slaan CO2 op in de planten die er groeien en in het veen dat door de planten gevormd wordt. Voorwaarde voor veenvorming en dus koolstofopslag is dat het veen het hele jaar goed nat blijft. En deze gebieden geven er nog eens prachtige natuurgebieden voor terug!

 

Ontwatering van veenbodems (voor turfwinning of voor gebruik als landbouwgrond of voor bewoning) zorgt voor afbraak van het veen. Daarmee komt het vastgelegde CO2 weer in de atmosfeer. Door de waterhuishouding in veengebieden te herstellen, komen er minder broeikasgassen vrij en kan weer CO2 vastgelegd worden. Natuurherstel in hoogvenen draagt daarmee bij aan oplossingen voor het klimaatprobleem.

Door hoogveenherstel kunnen we broeikasgassen en ook regenwater opslaan. Dan stroomt het minder snel onze beken en rivieren in.

Deze lessen leerden ze ook in Wales: zie de video hieronder.