Lokale aantasting

 

Het hoogveengebied omvat alle onderdelen die bij een hoogveenlandschap horen: kern, randen en een lagg die zijn ingebed in een natuurlijke omgeving. Als een van deze onderdelen helemaal of zeer sterk is aangetast ga dan een stap terug in deze sleutel en kies voor aantasting van de kern of randen, of voor aantasting van de lagg.

 

Wanneer er alleen sprake is van lokale verruiging met hoge grassen, struweel of boomopslag dan kan dit veroorzaakt worden door een hoge depositie van stikstof. In dat geval voldoen de maatregelen die staan genoemd onder (vrijwel) intact hoogveen.

 

Een hoog en stabiel waterpeil in het veen en in de ondergrond is noodzakelijk voor behoud van het hoogveen. Indien er niet alleen verruiging optreedt, maar ook lokale verdroging of een successie naar atypische vegetatietypen voor hoogvenen, dan is een goede Landschapsecologische analyse (LESA) noodzakelijk. Door goed te kijken naar de ontstaans- en gebruiksgeschiedenis van het gebied en de huidige hydrologische situatie kunnen anthropogene vertsoringen worden opgespoord die de lokale aantasting waarschijnlijk veroorzaken. Voor herstel van deze lokale problemen is uiteraard maatwerk vereist.