Waterbuffer

 

Door hoogveenherstel kunnen we regenwater opslaan. Dan stroomt het minder snel onze beken en rivieren in.

 

Hoogvenen kunnen bijdragen aan de watervoorziening ten behoeve van functies in het omliggende gebied indien het ‘oogsten’ van het water geen gevolgen heeft voor de waterbalans van het gebied.

 

Het grootste deel van het neerslagoverschot uit hoogvenen komt als oppervlaktewater beschikbaar. 

 

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen én buiten Europa wordt gewerkt aan het behoud en herstel van veenlandschappen. daarbij spelen herstel van biodiversiteit, maar ook de functies van hoogvenen als waterbuffer en koolstofopslag een rol. Zie voor meer informatie hierover de onderstaande video.